Doorgaan naar hoofdcontent

Laan van Nieuw Oosteinde of Laan van Nieuw Oost-Indië? Of allebei?

De Laan van Nieuw Oosteinde is een belangrijke weg tussen Voorburg en Den Haag. Als je de gemeentegrens passeert, heet de weg in Den Haag ineens Laan van Nieuw Oost-Indië. Dat lijkt er aardig op, maar het is toch nét twee lettertjes anders. Dat kan toch haast geen toeval zijn...

Die weg ligt er al eeuwen. In de loop der tijd heeft hij een aantal verschillende namen gehad. Het was in die tijd helemaal niet ongebruikelijk dat een straatnaam in de volksmond veranderde. Dat gebeurde bijvoorbeeld als een belangrijke eigenschap, bewoner of bestemming veranderde. In de vijftiende eeuw leidde de weg naar de hofstede 'De Werve' in Voorburg. De weg werd daarom eeuwenlang 'Werflaen' of 'Wervelaan' genoemd. Vanaf de zeventiende eeuw moest iedereen die de weg wilde gebruiken tol betalen. Daar kwam pas in 1928 een einde aan. De weg naar de hofstede is ook nog een tijdlang 'Hoflaan' genoemd, en aan het eind van de achttiende eeuw komt ook nog de naam 'Nieuwe Laan' voor.

Aan het eind van de negentiende eeuw kreeg de straat zijn huidige naam. In 1886 werd in Voorburg de naam 'Laan van Nieuw Oosteinde' geregistreerd. En in 1894 werd voor het Haagse deel de naam 'Laan van Nieuw Oost-Indië' vastgelegd. Die naam wordt vaak afgekort tot 'Laan van NOI'. Het curieuze is dat zowel Voorburg als Den Haag een historische onderbouwing heeft bij de keuze voor de eigen schrijfwijze. De 'Laan van Nieuw Oosteinde' is namelijk genoemd naar het Voorburgse 'Huis Nieuw Oosteinde' dat vlak bij het huidige treinstation Laan van NOI moet hebben gestaan. Dit treinstation stond in de 19e eeuw overigens bekend als station 'Nieuw Oosteinde'. En de Laan van Nieuw Oost-Indië in Den Haag is genoemd naar een zeventiende-eeuwse herberg met de naam 'Nieuw Oost-Indië', die een paarhonderd meter noordelijker moet hebben gestaan, in de buurt van de Bezuidenhoutseweg. Daar is in beide gevallen geen speld tussen te krijgen...

Waarom noem je een huis 'Nieuw Oosteinde' of een herberg 'Nieuw Oost-Indië'? Ik weet het niet, maar bij allebei kan ik wel een verhaal bedenken. Hebben die herberg en dat huis werkelijk allebei bestaan? Dat weet ik ook niet. Ik heb er in ieder geval nog geen goede bronnen voor kunnen vinden, en beide gemeentes doen er in de verklaring van hun straatnaam ook een beetje schimmig over. Misschien weten zij het ook wel niet. Feit is dat beide namen al heel lang door elkaar worden gebruikt.

Een herberg en een huis met een nagenoeg gelijke naam, op tweehonderd meter van elkaar. Ik vind het wel een mooi verhaal. En het is natuurlijk ook goed mogelijk. Ik stel voor dat we gewoon beide verklaringen voor waar aannemen, totdat het tegendeel bewezen wordt.

Reacties

Peter zei…
In vroeger dagen werd de westelijke begrenzing van de stad (dat is richting Loosduinen) aangegeven met de straatnaam Westeinde. Voor de noordkant (richting Scheveningen) hebben we ook zo'n naam: het Noordeinde. Dus waarom zou de oostkant niet ooit het Oosteinde geweest kunnen zijn. Het is maar een gedachte.
Leuk artikel over twee straten waar ik vaak kom. Op de Laan van NOI heb ik zelfs nog een halfjaar gewoond.

Aardig is dat de naam van de Laan van Nieuw Oost-Indië niet alleen in de schrijftaal, maar ook in de spreektaal doorgaans wordt afgekort: Laan van Noi, rijmend op hoi.

Laan van Noe voor het Voorburgse deel heb ik daarentegen nog nooit gehoord, maar het afkorten is ook de Voorburgers niet vreemd, want ze hebben natuurlijk wel de KW-laan en de KJ-laan (waarbij ik niet zeker weet of de afkorting KJ-laan ook in de spreektaal voorkomt, KW-laan in ieder geval wel).
Wat denk je overigens van het spatiegebruik? Zou het niet Nieuw-Oost-Indië en Nieuw-Oosteinde moeten zijn?
Dinx zei…
@Peter:
Delft heeft ook een Noord-, Oost-, Zuid- en Westeinde. Zo raar is die gedachte dus niet.

@Maarten:
Over dat spatiegebruik is ook wel wat te zeggen, ja... ;-)
Rob Essers zei…
In Het Vaderland van 27 oktober 1931 staat een bijdrage met als kop Laan van Nieuw Oost-Indië of Laan van Nieuw-Oosteinde; zie http://tiny.cc/yu02cw

Daarin schrijft dr. A.A. Beekman "dat de naam Laan van Nieuw Oost-Indië ouder is dan die van Laan van Nieuw-Oosteinde en dat dus de eerste niet door verbastering uit den laatste kan ontstaan zijn, wèl dat het omgekeerde het geval is geweest."

De bronverwijzingen maken een overtuigende indruk. "Is dus de naam Laan van Nieuw-Oost-Indië goed te verklaren, met dien van Laan van Nieuw-Oosteinde is dat geenszins het geval en daartoe is, voor zooveel mij bekend, zelfs nooit een poging gedaan."
Dinx zei…
Goed speurwerk, Rob! We moeten dit verhaal maar als enige juiste theorie aanhouden, totdat ooit wellicht een keer iemand met een oude kaart komt waar het Huis Nieuw Oosteinde op staat.

Het zal je trouwens deugd doen dat in dit artikel de straatnaam netjes als 'Laan van Nieuw-Oost-Indië' met streepjes wordt geschreven, precies zoals de straatnaam officieel staat geregistreerd! ;-)
Laura zei…
'De Werve' in Voorburg? Grappig dat er een 'Te Werve' is in Rijswijk.
Unknown zei…
De KJ-laan (ik woon er om de hoek) is inderdaad ingeburgerd spraakgebruik in Voorburg, net als de KW-laan.
Er is ook een Prinses Beatrixlaan (daar woont mijn moeder) maar die is nooit Koningin Beatrixlaan geworden. En dus ook niet de KB-laan.
De afkorting PB-laan ligt minder voor de hand omdat er ook nog een Prins Bernhardlaan is.
Anoniem zei…
Leuk verhaal, ga wonen aan de Laan van Nieuw Oosteinde en was benieuwd naar de achtergrond.
Rudolf zei…
Op oude kadasterkaarten uit de 19e eeuw staat alleen de aanduiding ‘Laan van Nieuw Oosteinde’, over de hele toenmalige lengte van het Haagse Bos tot aan de huidige Parkweg (voorheen Achterweg) in Voorburg. Zou dat dan toch de juiste historische aanduiding zijn?

Populaire posts van deze blog

Wat is in Nederland de langste straat met één naam?

De Oudebildtdijk in de Friese gemeente Het Bildt wordt vaak de langste straat van Nederland genoemd. De straat loopt van Westhoek naar Oudebildtzijl en is volgens Google Maps in totaal 12,1 kilometer lang. Dat is best een eind inderdaad. Maar is het daarmee inderdaad de langste straat van Nederland? En meer specifiek: de langste straat die van begin tot eind dezelfde straatnaam heeft? Ik zal het maar meteen verklappen: dat is dus niet. Als je gaat zoeken naar 'langste straat van Nederland' kom je allerlei straatnamen tegen. Ik zag dat ergens iemand de Voorstraat in Dordrecht noemde, maar die is 'slechts' 1.200 meter en daarmee met afstand niet de langste. De Laan van Meerdervoort in Den Haag wordt ook vaak genoemd, maar die is met een lengte van 5.800 meter ook zeker niet de langste straat van Nederland. Hier en daar lijkt men dat door te hebben, want daar noemt men het specifiek de langste láán van Nederland. Ik vind gemakkelijke een paar straten die een stuk la

Wat is de echte Monopoly-stad van Nederland? En waar ligt Ons Dorp?

Een tijd geleden heb ik al eens uitgelegd wie de straatnamen heeft gekozen voor het Nederlandse Monopoly-spel. De Nederlandse editie van het spel was de eerste waarin straatnamen uit verschillende steden werden gebruikt. Dus vroeg ik me af: is er misschien toch één stad te vinden die al die straatnamen heeft? Dan zouden ze daar mooi hun geheel eigen editie van het spel kunnen maken. Tijdens die zoektocht diende nog een tweede vraag zich aan: waar ligt Ons Dorp? Laten we eerst eens even kijken hoe bijzonder die straatnamen uit het Monopoly-spel eigenlijk zijn. In de top-10 met straatnamen die in het Nederland het meest voorkomen, staat één straat uit Monopoly: de Dorpsstraat . Die komt in Nederland 315 keer voor, van Aalsmeer tot Zwolle. De Brink komt 67 keer voor, van Almelo tot Zuidwolde. Op 43 plaatsen ligt een Steenstraat , van Alphen aan den Rijn tot in Zwolle. Dan komen we bij een bijzonder geval: de Houtstraat komt 32 keer voor in Nederland (van Almere tot Wolvega), maar vreemd

De langste straatnamen van Nederland

Wat zijn de langste straatnamen van Nederland? Ik zet deze mooie namen graag voor je op een rijtje. Om de lengte van een straatnaam te bepalen volstaat het niet om op de straatnaamborden te kijken, want soms hangen er in één straat al borden met verschillende schrijfwijzen van dezelfde naam. Het is beter om uit te gaan van de officiële schrijfwijze van de straatnaam zoals die is vastgelegd in de BAG, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Dat levert de volgende top-10 op: Ir. Mr. Dr. van Waterschoot van der Grachtstraat in Heerlen (48 tekens in totaal, 38 tekens zonder punten en spaties) Burgemeester Baron van Voerst van Lyndenstraat in Gramsbergen (46/41 tekens) Wethouder Fierman Eduard Meerburg senior kade in Katwijk (45/40 tekens) Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg (43/38 tekens) Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat in Laren (42/38 tekens) Burgemeester van Hövell tot Westerflierpad in Halfweg (42/38 tekens) Burgemeester Hoytema van

Wat zijn de regels voor nieuwe straatnamen?

Dorstige Smid , Mickey Mousestraat , Kerstomaatplantsoen . Tussen alle vragen die mensen me stellen over straatnamen, komen twee vragen iedere keer weer terug: wie bedenkt toch al die nieuwe straatnamen en wat voor regels gelden daarbij? Het vaststellen van straatnamen is een taak van de gemeente - het gebeurt in het algemeen door het College van B&W. Veel gemeentes hebben een speciale straatnaamcommissie, die advies uitbrengt aan het College. In de commissie zitten deskundigen met verschillende achtergronden, zoals een stadshistoricus en een stedenbouwkundige. De manier waarop in een gemeente de straatnamen worden vastgesteld, is vastgelegd in een 'Verordening Straatnaamgeving en huisnummering'. In die verordening kan een gemeente ook richtlijnen voor de straatnamen opnemen, maar dat is niet verplicht. Het kan ook zijn dat de straatnaamcommissie ongeschreven regels hanteert. Er is dus niet één vaste lijst met regels waar alle straatnamen in Nederland aan moeten vol