Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2010 tonen

Zo leer je nog eens wat!

Als ik door een onbekende stad loop, kijk ik altijd mijn ogen uit met al die vreemde straatnamen. Ze vertellen wat over de geschiedenis van de stad of het thema dat voor de wijk gekozen is. Ik ga me dan vanzelf dingen afvragen. Wat zijn Faverolle en Australorp voor dingen? Wie waren Jacob Abels en Peerke Donders ? Wat weten we van de Azuurvlinder ? En wie of wat was Samus Aran ? Soms hebben straatnaamborden onderschriften. Die geven antwoord op al mijn vragen. In de gemeente Beuningen heeft men vorige week besloten dat het antwoord op mijn vraag er voortaan meteen wordt bijgeleverd als er een nieuwe straat wordt gedoopt. De straatnamencommissie heeft voorgesteld om op de straatnaambordjes voortaan een onderschrift toe te voegen, en zo gaat het ook gebeuren. Een nieuwe straat in de Bongerd-zuid in Winssen gaat bijvoorbeeld 'Karmijn' heten. Daarbij komt de vermelding: "Appelras van fruitveredelaar Ir. P. de Sonnaville 1917-1995". Voor uitbreidingsplan Keizershoeve I a

Het ontstaan van het Oudelaanmolenslootpad

De oudste bebouwing van Delft staat op een verhoogde kreekwal. Men vermoedt dat daar in de elfde eeuw een grafelijk vroonhof was, een hoeve vanwaaruit de omringende landbouwgronden werden geëxploiteerd. Het Oude Laense Blok is het oudste ontginningsblok in Hof van Delft. De ontginning van dit blok vond in de eerste helft van de elfde eeuw plaats. Een volgende ontginningsblok noemde men vanzelfsprekend het Nieuwe Laense Blok. Twee straatnamen in Delft danken direct of indirect hun naam aan deze ontginningsblokken van bijna 1000 jaar geleden: de Oudelaan en de Nieuwelaan . De oudst bekende vermelding van de Nieuwelaan dateert uit 1537, maar de laan is veel ouder. Waarschijnlijk werd de naam al in de dertiende eeuw gebruikt. Er werden toen in het gebied rondom Delft nieuwe afwateringskanalen gegraven. In tegenstelling tot Nieuwelaan was er lange tijd geen straat in Delft met de naam Oudelaan. Er was wel een Oudelaanmolen. Dat was de oudste molen van de Zuidpolder , die al in de vijfti

De kromme lijn van Crommelin

Net buiten het centrum van Delft liggen drie straten waarvan de namen herinneren aan een bijzonder verhaal uit de Nederlandse spoorweggeschiedenis: het verhaal van de kromme lijn van Crommelin.   In 1839 werd in Nederland de eerste spoorlijn geopend: de lijn van Amsterdam naar Haarlem. Een paar jaar later werd de lijn doorgetrokken naar Leiden. Op een landgoed bij Heemstede woonde Mr. Aarnoud Hendrik van Wickevoort Crommelin, heer van Berkenrode. Deze baron wilde erg graag dat Heemstede een eigen station zou krijgen aan de spoorlijn van Haarlem naar Leiden. De spoorwegen wilden dat echter niet. Daar wilde men het aantal stations langs de lijn juist beperkt houden, omdat de trein anders veel te vaak zou moeten stoppen. Natuurlijk was Crommelin onaangenaam verrast toen hij ontdekte dat er ondanks al zijn inspanningen geen station in Heemstede kwam, terwijl er op vijf andere plekken wel een klein stationnetje werd gebouwd. Crommelin zinde op wraak.   Toen een paar jaar later het spoor van

Een straat voor Super Mario Bros

Het leek er even op dat alle 68 straten in de nieuwbouwwijk Arcosur (in de Spaanse stad Zaragoza) 'gewoon' genoemd zouden worden naar bekende monumenten, hotspots uit de Pyreneeën en barokke componisten. Maar toen stelden enkele leden van de bewonersvereniging voor een deel van de straten te noemen naar bekende computerspellen. Die spellen maken tegenwoordig namelijk net zozeer onderdeel uit van onze cultuur als die componisten dat driehonderd jaar geleden deden, zo redeneerden zij. En de gemeenteraad van Zaragoza ging daarmee akkoord: twaalf straten in de wijk mochten de naam van een computerspel krijgen. Bij een onderzoek onder de bewoners bleek dat 80 procent graag zou willen dat een straat genoemd zou worden naar Super Mario Bros. En zo geschiede. Vorige week werd onder grote publieke belangstelling de Avenida Súper Mario Bros geopend, een straat van bijna een kilometer lang. De straat zou oorspronkelijk worden genoemd naar Johann Pachelbel, een componist uit de barokper

Oude namen, grote letters, nieuwe borden

In New York gaan ze de komende jaren alle straatnaambordjes vervangen. Niet omdat alle straatnamen veranderen of omdat er fouten op staan. Nee, de bordjes worden vervangen omdat het huidige lettertype niet voldoet aan de nieuwe federale regels. Op alle bordjes in de stad staan de straatnamen nu nog in hoofdletters. Maar volgens de nieuwe regels van de Federal Highway Administration moeten de bordjes voortaan in kleine letters met beginkapitalen worden geschreven. 'BROADWAY' wordt dus 'Broadway' en 'PERRY AV' wordt 'Perry Av'. Volgens de Federal Highway Administration zijn de nieuwe bordjes goed voor de verkeersveiligheid, doordat chauffeurs namen die in kleine letters zijn geschreven sneller kunnen lezen. Bovendien reflecteren de bordjes beter, zodat de teksten in het donker nog eens extra beter te lezen zijn. En sommige mensen vinden de nieuwe schrijfwijze ook gewoon mooier. De nieuwe regel om hoofd- en kleine letters te gebruiken is in 2003 ingevoerd,

Waar ik woon? Dat kan ik u niet zeggen.

Aan nieuwe straatnamen worden een aantal eisen gesteld. Een daarvan is dat de naam goed uitspreekbaar is. Daar zijn ze in Barneveld nu ook achter. In Barneveld wordt gewerkt aan een hele nieuwe wijk: Veller II. Bij Barneveld denkt iedereen aan kippen en eieren, en dus leek het wel een goed idee om straten te noemen naar kippenrassen. Begin augustus stemden burgemeester en wethouders daarom mede op voordracht van het Nederlands Pluimveemuseum in met de naamgeving voor zeventien nieuwe straten. De ontsluitingsweg voor de wijk heet nu Hoenderlaan en de zestien andere straten werden voorzien van exotisch klinkende namen als Phoenixlaan en Wyandottelaan. Dit omdat de kippennamen verwant zijn aan de familie van de hoenderachtigen. Vier namen zijn nu echter geschrapt. Deze bleken nauwelijks in één keer goed uit te spreken te zijn. Het gaat om de Araucanalaan, de Faverollelaan, de Australorplaan en de Sebrightlaan. Probeer ze zelf maar eens hardop uit te spreken, want dan merk je meteen wa

Als er een straat naar je genoemd is, heb je het pas echt gemaakt

Vorige week was Jef Rademakers op televisie bij De Wereld Draait Door. Hij vertelde daar over zijn verzameling schilderijen uit de Nederlandse romantiek. Eén van zijn favoriete werken is een schilderij van Jacob Abels. Hoe beroemd is Jacob Abels? Matthijs van Nieuwkerk zei het zo: "Jacob Abels vind je prachtig. Maar toch is er geen Jacob Abelsstraat!" Jef Rademakers haalde daarop Gerard Reve aan: "Je schrijft een boek... en er gebeurt niks. Als je geluk hebt, wordt er ooit nog eens een straat naar je genoemd. Maar wie weet nu nog wie Tweede Helmers is?" Maar inderdaad: ik heb geen gemeente kunnen vinden met een Jacob Abelsstraat. Ook al heeft hij prachtige stads- en riviergezichten bij maanlicht geschilderd... als er geen straat naar je genoemd is, heb je het toch niet echt gemaakt. Ik heb trouwens ook geen stad of dorp kunnen vinden waar ze een straat naar Jef Rademakers hebben genoemd.

Massale wijziging van straatnamen in Ieper

Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat straatnaamgeving 'voor de eeuwigheid' is. In Ieper denken ze daar duidelijk anders over. Ruim 120 Ieperse straatnamen ondergaan op 1 januari 2012 een verandering. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen alleen maar om kleine details. De discussie over de Ieperse straatnamen kwam op gang toen het stadsbestuur oude straatnaamborden begon te vervangen door borden met het nieuwe logo. Niet iedereen was echter even enthousiast over die veranderingen. De borden waren niet alleen minder leesbaar, een aantal inwoners fronste ook de wenkbrauwen toen ze merkten dat hun straatnaam gewijzigd was. Zo werden de Lange en de Korte Torhoutstraat plots 'Torhout se straat'. "Sedert 1977 werd de straatnamenlijst niet meer aangepast", zegt schepen Frans Lignel. "En de lijst die toen goedgekeurd was, in een tijdperk waarin nog geen computers waren, bevatte meerdere inconsequenties en spellingsfouten. Bovendien waren er verschillen tu

Paus weg?

Het omstreden straatnaambordje van de 'Pastoor Visserstraat' in Vasse is zondagnacht vervangen door het bordje van de 'Pausweg'. De naam van de Pastoor Visserstraat zou worden veranderd, omdat deze is vernoemd naar een van ontucht verdachte pastoor. De straat zou voortaan 'De Boomgaard' gaan heten. Bewoners van de straat waren zeer verrast toen ze vannacht uit het raam keken en het bordje 'Pausweg' zagen hangen. Het straatnaambordje is hoogstwaarschijnlijk als grap opgehangen. In het nabijgelegen buurtschap Hezingen ligt een straat met de naam 'Pausweg'. Pastoor Visser werkte van 1961 tot zijn overlijden in 1977 in Vasse. In die tijd zouden meerdere kinderen zijn misbruikt door de pastoor. Dat was lang een publiek geheim, maar kwam aan het licht door RTV Oost. Dat de pastoor geëerd wordt met een straat in het dorp was daarom zeer pijnlijk. Na de onthullingen kwam meteen een beweging van slachtoffers en straatbewoners op gang om de straatnaam t

Schuif gezellig aan in de Sesamstraat

Sesamstraat? Daar zou ieder kind wel willen wonen! Nou, dat kan. Maar dan moet je wel verhuizen naar Almere. Als je een straat zou willen noemen naar het bekende televisieprogramma dan moet je waarschijnlijk eerst toestemming vragen aan de rechthebbenden. Maar een wijk met straten die naar kruiden en specerijen genoemd zijn, dat kan natuurlijk altijd. In Almere ligt de Sesamstraat tussen de Papaverstraat , de Peperstraat , de Weegbreestraat en de Valeriaanstraat . In Nijmegen ligt de Sesamstraat tussen de Korianderstraat , de Nootmuskaatstraat , het Oreganopad en de Kruidenstraat . Tussen al die kruiden maak je toch mooi de blits als je in de Sesamstraat woont. In Enschede ligt trouwens ook nog een Sesamstraat , maar die ligt op een industrieterrein, parallel aan de Handelskade Oost . Daar wil je met je kinderen niet wonen, lijkt me. Een wijk met straten die écht naar Sesamstraat zijn genoemd... dat lijkt me eigenlijk ook wel leuk. Een Pinopad , een Purkplein , een Tommiestraat , e

Tien jaar

Als je een straatnaam noemt naar een persoon loop je altijd het risico dat er op een gegeven moment nieuwe feiten boven tafel komen, waardoor de vernoeming ineens niet meer zo vanzelfsprekend is. Veel gemeenten gebruiken daarom de stelregel dat straten alleen vernoemd mogen worden naar personen die al meer dan tien jaar dood zijn. Als er tien jaar na iemands overlijden alleen maar goede verhalen bekend zijn, is er geen reden om de vernoeming nog langer uit te stellen, zo is de gedachte. Maar tien jaar is niet altijd genoeg. Deze week werd bekend dat de gemeente Tubbergen de straatnaam Pastoor Visserstraat in het dorp Vasse gaat wijzigen. Dat gebeurt op verzoek van een aantal inwoners van het dorp. De pastoor was van 1961 tot aan zijn dood in 1977 in Vasse werkzaam. Onlangs beschuldigden twee toenmalige misdienaars de pastoor ervan dat zij destijds onzedelijk door hem zijn betast. Na een gesprek tussen de burgemeester en de dorpsraad is nu besloten dat de raad zich mag beraden op ee

Straatnaambord Wall Street geveild

Het originele straatnaambord van Wall Street wordt binnenkort geveild. Het bord is aan het eind van de negentiende eeuw geplaatst op de kruising van Wall Street met Broad Street, in het centrum van New York. Het bord is nogal beschadigd door de bomaanslag die op Wall Street plaatsvond op 16 september 1920. Het bord ziet er dus niet meer heel erg nieuw uit, maar dat komt de prijs wellicht alleen maar ten goede. Kenners vinden het lastig om in te schatten wat het bord op zal brengen, want er is een beetje weinig vergelijkingsmateriaal. De echte waarde zal natuurlijk tijdens de veiling worden bepaald door de bieders. Wat zou dat opbrengen, zo'n straatnaambordje van meer dan honderd jaar oud? Bron: Nu.nl

Eerste, tweede... derde Werelddreef

Hoeveel werelddreven kun je in één stad hebben? Delft heeft er minimaal drie, zo doet het straatnaambordje 'Derde Werelddreef' vermoeden. Maar een eindje verderop hangt een bordje 'Derdewerelddreef' zonder die spatie... en daar is er natuurlijk maar eentje van. Hoe zit het nu precies? Sommige mensen duiden de ontwikkelingslanden aan met de naam 'Derde Wereld'. Bij samenstellingen met een naam waar een spatie in staat, blijft die spatie behouden. Die regel geldt bijvoorbeeld bij woorden zoals 'Albert Heijnfiliaal' en 'Tweede Kamerlid'. Als je een dreef noemt naar de Derde Wereld, is dat de 'Derde Werelddreef'. Maar volgens alle woordenboeken schrijven we 'derde wereld' met kleine letters. Het is namelijk niet de officiële naam van een vast geografisch gebied, maar gewoon de aanduiding voor alle ontwikkelingslanden. Samenstellingen met 'derde wereld' moeten dus gewoon helemaal aaneengeschreven worden: 'derdewer

Parkeerproblemen

In Deventer heeft het hofje tussen de Verzetslaan en de Pikeursbaan onlangs een straatnaam gekregen. Het heet voortaan officieel 'Pikeursplaats'. In het hofje zijn een aantal parkeerplaatsen. Doordat een officiële naam tot voor kort ontbrak, konden een aantal foutparkeerders met succes hun parkeerbonnen aanvechten. En dat de bedoeling natuurlijk niet wezen. Onduidelijk is hoe de zaak aan het rollen is gekomen. Mogelijk waren een of meer foutparkeerders uitgeslapen types en constateerden zij dat de bekeuring was uitgeschreven voor parkeren op de 'Pikeurshof'. Dat is de naam die het hofje in de volksmond heeft en die ook op enkele borden met de bekende grote blauwe 'P' bij het hofje voorkomt. Die officieuze naam staat trouwens ook op veel stadskaarten van Deventer. Maar het is geen officiële straatnaam en kennelijk hebben mensen die ter plekke een bon hadden gekregen dat ontdekt. De parkeerbonnen waren wel terecht uitgeschreven want er geldt een betaald

Een straat voor Lara Croft

Het videogamepersonage Lara Croft krijgt een straat naar zich vernoemd in de Engelse stad Derby. De heldin uit de Tomb Raider-games won bij een internetstemming over de nieuwe straatnaam. De stad Derby zocht een naam voor een nieuwe 36 miljoen pond kostende straat die een belangrijke verkeersader zal vormen in de stad. Lara Croft kreeg 89% van de stemmen. Raadslid Lucy Care zei dat ze er niet meer omheen konden: "Ondanks mijn gebrek aan kennis over games, erken ik dat een meerderheid van 89% voor Lara Croft te overweldigend is om te negeren." Het is niet toevallig dat juist in Derby een straat naar Lara Croft genoemd wordt. De gameheldin is namelijk in deze stad bedacht. De inmiddels gesloten ontwikkelstudio Core Design was er gevestigd en de eerste vijf Tomb Raider-games zijn er gemaakt. Tegenwoordig wordt Tomb Raider gemaakt door het Amerikaanse Crystal Dynamics. Ook andere straten in Derby hebben via de internetstemming een naam gekregen. Zo werden er onder andere straten

In de buurt van Ramses Shaffy

Onlangs was ik in Rotterdam in een straat die 'Vecht' heet. Ik vroeg me af hoe de andere straten in deze buurt zouden heten. Op een of andere manier moest ik meteen aan een Ramses Shaffy-buurt denken, met niet alleen de Vecht, maar ook straten die Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder heten. - "Woon je hier in de buurt?" - "Ik woon in de Bewonder op nummer vijf. En jij?" - "Dat is ook toevallig, dan woon ik bij je om de hoek! Ik woon in de Lach 8." En de flat midden in de wijk heet natuurlijk Sammy. (In werkelijkheid zijn de straten in de buurt van de Vecht in Rotterdam overigens allemaal genoemd naar bekende grote rivieren, zoals de Tjonger, de Kuinder, de Scharster en de Grouw.)

Romeinse goden te heidens

Straatnamen die verwijzen naar Romeinse goden en godinnen in de Naaldwijkse nieuwbouwwijk Hoogeland, hebben de toorn gewekt van de plaatselijke raadsfractie van ChristenUnie/SGP. De christelijke partij zegt er geen moeite mee te hebben dat de straten Romeinse namen krijgen, omdat uit archeologische opgravingen is gebleken dat de Romeinen in Hoogeland een belangrijke nederzetting, vermoedelijk een vlootstation, hadden gebouwd. Dat een speciaal in het leven geroepen straatnaamcommissie twaalf van de 21 nieuwe straten heeft vernoemd naar Romeinse goden, gaat raadslid Arie van Heteren echter veel te ver. „Dit stelletje oude Romeinse goden en godinnen maakte onderdeel uit van een puur heidense wereld”, foetert hij. Het vaststellen van straatnamen is een bevoegdheid van het college van B en W dat inmiddels heeft ingestemd met de suggesties van de straatnaamcommissie. Onder andere Mellona, de Romeinse godin van de bijen, en haar ’collega’ Pales van herders en kudden hebben een eigen straa