Doorgaan naar hoofdcontent

Zoeken naar de Maatje Harings Jobsweg, en naar Maatje Harings Jobs

Terwijl ik naar heel iets anders op zoek was, ontdekte ik onlangs de Maatje Harings Jobsweg in Oosterland (in Zeeland). Wat een opmerkelijke en intrigerende straatnaam. Ik vergat meteen waar ik eigenlijk mee bezig was, en ging in plaats daarvan op zoek naar de herkomst van deze straatnaam. En dat viel nog helemaal niet mee.

Oosterland is een dorp in Schouwen-Duiveland met ruim 2000 inwoners. De Maatje Harings Jobsweg ligt in het poldergebied ten noorden van het dorp. Bij het zien van zo'n straatnaam slaat mijn fantasie altijd op hol in een poging de herkomst van de naam te bedenken. In dit geval ligt het voor de hand dat de straat naar een persoon is genoemd. Maar wie was die Maatje dan? Of zou deze weg naar maatjesharing zijn genoemd en dus verwijzen naar de Hollandse Nieuwe? Dat zou verrassend zijn, want dit gebied in Zeeland associeer ik niet meteen met de haringvangst. (Het woord 'maatjesharing' is overigens afgeleid van 'maeghdekensharing', oftewel 'maagdenharing', als aanduiding van jonge haring zonder hom of kuit. Maar dat terzijde.) 

Als je niet weet waar een straatnaam vandaan komt, helpt helpt het soms ook om te kijken hoe de straten in de directe omgeving heten.
Als die allemaal bij een bepaald thema horen, zal dat voor de onbekende straat ook wel gelden. De straten in de buurt van de Maatje Harings Jobsweg heten Bredeweg, Kempensweg, Sluisweg en Jonkersweg. Stuk voor stuk niet echt opvallende namen, dus dat helpt ons ook niet verder op weg.

Ernstige naspeuringen
Omdat ik op internet niks over de naam kon vinden, ben ik met mijn vraag naar het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland gegaan. Daar vertelde een medewerkster mij dat het een oude straatnaam is, die bij de aanvang van de kadastrale registratie rond 1832 al bekend was. De weg liep oorspronkelijk wel iets anders dan nu. Toen de gemeente Oosterland in 1956 op deze plek een nieuwe polderweg liet aanleggen en die de historische naam Maatje Harings Jobsweg wilde geven, wilde men wel graag weten waar die naam nou eigenlijk vandaan kwam. De toenmalige gemeentearchivaris van Zierikzee deed "ernstige naspeuringen", maar kon niets vinden. Het gemeentebestuur besloot de oude naam toch maar gewoon te hergebruiken.

Het is dus niet bekend wat precies de herkomst van de straatnaam is. Men vermoedt dat er vroeger in deze omgeving iemand gewoond heeft die Maatje Harings Jobs heette en dat de straat naar haar genoemd is. Misschien was ze wel de bewoonster van een boerderij aan deze weg. Geen idee in welke tijd dat dan ongeveer moet zijn geweest. Een dergelijke verklaring hoor je wel vaker voor oude straatnamen die naar persoonsnamen lijken te verwijzen. Dat is helemaal niet vreemd, want eeuwen geleden werden straten wel vaker naar hun bewoner of eigenaar genoemd. Dan kon het best gebeuren dat die persoon al lang overleden en vergeten was, maar dat de straatnaam bleef bestaan. Het is goed mogelijk dat de weg waar Maatje Harings Jobs de belangrijkste bewoonster was in de volksmond de Maatje Harings Jobsweg werd genoemd. Of misschien was het wel een vreselijk mens en was de straatnaam juist een waarschuwing om er weg te blijven.

De vraag blijft natuurlijk wie die Maatje Harings Jobs was. Het is me niet eens precies duidelijk hoe die naam Maatje Harings Jobs is opgebouwd. 'Maatje' zal wel de voornaam zijn, en die blijkt volgens de Nederlandse Voornamenbank inderdaad typisch Zeeuws te zijn. 'Harings' zou een tweede voornaam kunnen zijn, maar die blijkt meer in Friesland voor te komen. Als achternaam komt 'Haring' dan weer juist meer in Zuid-Holland voor. Het kan ook nog zijn dat 'Maatje Jobs' de officiële naam was, en dat 'Haring' haar bijnaam was - misschien verkocht ze wel haring.

Wie was nou de Maatje Harings Jobs waar de weg in Oosterland naar genoemd is? Dat weten we niet en het blijkt ook lastig om het antwoord te vinden. Eigenlijk vind ik dat wel een charmante gedachte: dat er oude straatnamen zijn waar we helemaal niet van weten hoe ze aan hun naam zijn gekomen. Je kunt niet alles weten. Dat neemt niet weg dat ik nu toch wel benieuwd ben wie de Maatje was waar deze straat naar genoemd is. Wie het weet, mag het zeggen!


  

Reacties

Anoniem zei…
Misschien is Jobs haar meisjesnaam en heette ze Maatje Harings-Jobs?
Rob Essers zei…
Op het minuutplan d.d. 12 juni 1817 van de kadastale gemeente Oosterland, Sectie F genaamd de Dorpshoek, staat de naam: De Maatje Harings Jops Weg.

Bij www.zeeuwengezocht.nl komt de naam Maatje Jobs in de periode 1667-1881 een aantal malen voor, maar helaas niet op Schouwen-Duiveland. Op 27 september 1711 was een Maatje Jobs getuige bij een doop in Colijnsplaat op Noord-Beveland. Dat ligt hemelsbreed circa 15 kilometer verwijderd van Oosterland.
Dinx zei…
@Rob:
In 1817? Dat is dus nog eerder dan 1832! Waar heb je die kaart gevonden?

Maarten (van Vernoeming.nl) wees me op de website Wiewaswie.nl. Daar vond ik ook een aantal personen die Maatje Jobs heetten. Die woonden allemaal nog een stukje verder, op Walcheren.
Rob Essers zei…
Bij http://watwaswaar.nl/#Ke-Ku-6-1-1v-1-27Em-1Qzw---2aU vind je linksonder niet alleen de namen van de kadastrale gemeente, sectie en de naam van de landmeter, maar in dit geval ook de datum.

Het kadaster is in 1832 ingevoerd (Wet van 2 januari 1832, Stb. 1). Daarvoor zijn de huizen, erven, landerijen, wegen en wateren tussen 1811 en 1832 in kaart gebracht.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Populaire posts van deze blog

Over hobo, fagot en piccolo - hobofobie in Zaandam

Deze week kwam in het nieuws dat in de gemeente Zaanstad een paar jaar geleden de straatnaam Hobo is gewijzigd in Piccolo, omdat een toekomstige bewoner het te veel op 'homo' vond lijken. De reden dat dat nu in het nieuws was, is dat de gemeente nu pas bekend heeft gemaakt spijt te hebben van dat besluit. Wat is er nou precies allemaal gebeurd? 

In Zaandam wordt al jaren gewerkt aan het nieuwbouwproject Zaans Hout. De naam van het project verwijst naar de houtindustrie die in de 19e eeuw welig tierde in Zaandam. Langs de Houtveldweg verrezen allerlei nieuwe buurten waarvan de straatnamen allemaal iets met hout te maken hebben. Zo is er een buurt met houtsoorten als straatnaam, zoals Cypressehout, Ebbehout, Grenehout en Teakhout (vreemd genoeg heeft men de tussen-n uit de namen weggelaten). Daaronder ligt een buurt met straatnamen die aan de houtbewerking ontleend zijn: Kapzaag, Blokschaaf, Schrobzaag en Raamzaagpad (vreemd genoeg heeft alleen die laatste een achtervoegsel). En…

Heulen en kneuteren met de koning - over de straatnamen van Prinsjesdag

Op Prinsjesdag rijden koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de Glazen Koets van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal. Hopelijk kijken ze onderweg goed uit het raam naar de straatnaambordjes, want de route leidt ze langs een paar bijzondere straatnamen die allemaal wat vertellen over de geschiedenis van Den Haag.

Nadat de koets het paleis verlaten heeft, rijdt deze eerst een stukje over het Noordeinde. Die straat werd eeuwen geleden al zo genoemd omdat hij aan de noordkant de stad uitliep. Het was toen overigens niet meer dan een modderpad. De bebouwing hield hier op en het was dus echt het noordeind van de stad. In 1533 werd hier een huis gebouwd dat in de loop der eeuwen is verbouwd, verwaarloosd, gerestaureerd en uitgebreid, en uiteindelijk geworden is tot het Paleis Noordeinde zoals wij dat nu kennen. Sinds 1984 is het in gebruik als werkpaleis, eerst voor koningin Beatrix en nu voor Willem-Alexander.

De koets slaat linksaf de Heulstraat in. Langs de oostkant van het Noorde…

Wat is de echte Monopoly-stad van Nederland? En waar ligt Ons Dorp?

Een tijd geleden heb ik al eens uitgelegd wie de straatnamen heeft gekozen voor het Nederlandse Monopoly-spel. De Nederlandse editie van het spel was de eerste waarin straatnamen uit verschillende steden werden gebruikt. Dus vroeg ik me af: is er misschien toch één stad te vinden die al die straatnamen heeft? Dan zouden ze daar mooi hun geheel eigen editie van het spel kunnen maken. Tijdens die zoektocht diende nog een tweede vraag zich aan: waar ligt Ons Dorp?

Laten we eerst eens even kijken hoe bijzonder die straatnamen uit het Monopoly-spel eigenlijk zijn. In de top-10 met straatnamen die in het Nederland het meest voorkomen, staat één straat uit Monopoly: de Dorpsstraat. Die komt in Nederland 315 keer voor, van Aalsmeer tot Zwolle. De Brink komt 67 keer voor, van Almelo tot Zuidwolde. Op 43 plaatsen ligt een Steenstraat, van Alphen aan den Rijn tot in Zwolle. Dan komen we bij een bijzonder geval: de Houtstraat komt 32 keer voor in Nederland (van Almere tot Wolvega), maar vreemd ge…

De langste straatnamen van Nederland

Wat zijn de langste straatnamen van Nederland? Ik zet deze mooie namen graag voor je op een rijtje.

Om de lengte van een straatnaam te bepalen volstaat het niet om op de straatnaamborden te kijken, want soms hangen er in één straat al borden met verschillende schrijfwijzen van dezelfde naam. Het is beter om uit te gaan van de officiële schrijfwijze van de straatnaam zoals die is vastgelegd in de BAG, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Dat levert de volgende top-10 op:
Ir. Mr. Dr. van Waterschoot van der Grachtstraat in Heerlen (48 tekens in totaal, 38 tekens zonder punten en spaties)Burgemeester Baron van Voerst van Lyndenstraat in Gramsbergen (46/41 tekens)Wethouder Fierman Eduard Meerburg senior kade in Katwijk (45/40 tekens)Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg (43/38 tekens)Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat in Laren (42/38 tekens)Burgemeester van Hövell tot Westerflierpad in Halfweg (42/38 tekens)Burgemeester Hoytema van Konijnenburglaan in Scherpe…