Doorgaan naar hoofdcontent

Een onbewoond eiland met een straatnaam voor de vader van een wereldberoemde striptekenaar

Moet een pad op een onbewoond eiland een straatnaam krijgen? Als dat pad een straatnaam krijgt, moet er dan ook een straatnaambordje worden geplaatst? En maakt het nog uit of er aan dat pad een gebouw staat, dat net als het eiland onbewoond is?

Die vragen hielden ons in juni 2013 ineens bezig toen wethouder Bouman van de gemeente Eemsmond met het verrassende bericht kwam dat er straatnaamborden moesten komen op Rottumeroog en Rottumerplaat. Straatnaambordjes op twee onbewoonde eilanden die niet vrij toegankelijk zijn en waar zelden iemand komt - waar is dat nou weer voor nodig? Er ontstond wat ophef in de media en Staatsbosbeheer protesteerde. Ik plaatste toen het artikel Straatnamen op Rottumeroog en Rottumerplaat? Nergens voor nodig! op deze website. Daarin schreef ik dat het veel meer voor de hand zou liggen om voor het 'landschappelijk gebied' van de twee eilanden de namen 'Rottumeroog' en 'Rottumerplaat' vast te leggen, want dan ben je in één keer klaar.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de onbewoonde waddeneilanden toch straatnamen krijgen. Op 7 januari 2014 zijn de adressen geregistreerd. Het pand op Rottumeroog heeft als adres Jan Brandspad 1 gekregen en het pand op Rottumerplaat ligt voortaan officieel aan het Marten Toonder Sr. pad op nummer 1. Het wonderlijke is dat beide adressen als woonplaats 'Warffum' hebben gekregen, een dorp in de kop van Groningen waar de eilanden officieel toe behoren. Ik ben benieuwd hoelang de postbode moet zoeken bij de eerste brief die naar Jan Brandspad 1 in Warffum wordt gestuurd.

De namen van Jan Brands en Marten Toonder circuleerden vorig jaar overigens ook al toen over de straatnamen werd gesproken. Het verrast me wel dat men nu tot de naam Marten Toonder Sr. pad is gekomen, en dat is niet alleen vanwege de onjuiste spatie in de naam. Ik vind het veel vreemder dat de straat blijkbaar niet naar de beroemde striptekenaar is genoemd, maar naar zijn vader! Dát is namelijk Marten Toonder senior. De vader is in Warffum geboren, maar zijn beroemde zoon heeft er ook gewoond. Ik zou het gewoon Marten Toonderpad genoemd hebben, zodat vader en zoon samen een pad zouden hebben gekregen. Dat is wel zo gezellig, als je begrijpt wat ik bedoel.

De gemeente Eemsmond heeft laten weten dat er wel straatnamen zijn vastgesteld, maar dat er geen straatnaambordjes op de eilanden worden geplaatst. Dat ging ze blijkbaar toch nét te ver. Wat ik me nou afvraag: is het een eer als er een straat naar je wordt genoemd op een onbewoond eiland dat niet vrij toegankelijk is en waar maar zelden iemand komt?

Reacties

Rob Essers zei…
Dat het Jan Brandspad en het Marten Toonder Sr. pad in de woonplaats Warffum is een gevolg van het woonplaatsbesluit dat burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond eerder genomen hebben. Het gehele grondgebied van de gemeente Eemsmond is ingedeeld in 15 woonplaatsen.

Tot het 'grondgebied' behoort ook een deel van de Waddenzee. Binnen de gemeentegrenzen is het grootste deel hiervan inclusief de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat ingedeeld bij de woonplaats Warffum. De woonplaats die hierdoor voor het grootste deel uit water bestaat, is genoemd naar het gelijknamige dorp op het vasteland in het noorden van de provincie Groningen. Warffum was tot 1 januari 1990 de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. Ook de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat behoorden tot de gemeente Warffum.

Op grond van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) is het in de gemeente Eemsmond het college dat de namen en grenzen vaststelt. Bij het woonplaatsbesluit zijn de consequenties voor de adressen op de eilanden kennelijk buiten beschouwing gelaten. De toekenning van de namen Rottumeroog (openbare ruimte ID 1651300000001496) en Rottumerplaat (openbare ruimte ID 1651300000001497) aan twee straten op het vasteland in de woonplaats Warffum maakt de situatie nog gecompliceerder.

Een 16e woonplaats met de naam 'Waddenzee' had hier uitkomst kunnen bieden. In plaats van Jan Brandspad 1, Warffum, en Marten Toonder Sr. pad 1, Warffum, hadden de adressen Rottumeroog 1, Waddenzee, en Rottumerplaat 1, Waddenzee, toegekend kunnen worden. Om iedere verwarring uit te sluiten hadden de twee straten in Warffum omgedoopt kunnen worden in Jan Brandstraat en Marten Toonderstraat. In het onderschrift op het straatnaambordje had aangegeven kunnen worden naar welke Marten Toonder de straat genoemd is.

Door keer op keer 'verkeerde' besluiten te nemen zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond er in geslaagd twee onbegrijpelijke adressen te creëren. Dat deze adressen geen postcode hebben, spreekt voor zich.

Hoe lang de postbode moet zoeken naar een brievenbus, hangt af van de plaats ervan. In artikel 5, eerste lid, van de Postregeling 2009 staat:
"1. Een voor aflevering van poststukken bestemde brievenbus als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet, is zo dicht mogelijk bij de rijbaan van een voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen berijdbare openbare weg aangebracht. Deze brievenbussen zijn van de weg af zonder belemmering bereikbaar."

In artikel 20, tweede lid, van de Postwet 2009 staat:
"2. Een verlener van de universele postdienst kan poststukken die naar hun aard en omvang in aanmerking komen voor aflevering in een brievenbus, als onbestelbaar aanmerken indien het opgegeven adres niet beschikt over een brievenbus die voldoet aan de regels, bedoeld in het eerste lid."

Populaire posts van deze blog

Wat is de echte Monopoly-stad van Nederland? En waar ligt Ons Dorp?

Een tijd geleden heb ik al eens uitgelegd wie de straatnamen heeft gekozen voor het Nederlandse Monopoly-spel. De Nederlandse editie van het spel was de eerste waarin straatnamen uit verschillende steden werden gebruikt. Dus vroeg ik me af: is er misschien toch één stad te vinden die al die straatnamen heeft? Dan zouden ze daar mooi hun geheel eigen editie van het spel kunnen maken. Tijdens die zoektocht diende nog een tweede vraag zich aan: waar ligt Ons Dorp? Laten we eerst eens even kijken hoe bijzonder die straatnamen uit het Monopoly-spel eigenlijk zijn. In de top-10 met straatnamen die in het Nederland het meest voorkomen, staat één straat uit Monopoly: de Dorpsstraat . Die komt in Nederland 315 keer voor, van Aalsmeer tot Zwolle. De Brink komt 67 keer voor, van Almelo tot Zuidwolde. Op 43 plaatsen ligt een Steenstraat , van Alphen aan den Rijn tot in Zwolle. Dan komen we bij een bijzonder geval: de Houtstraat komt 32 keer voor in Nederland (van Almere tot Wolvega), maar vreemd

Wat is in Nederland de langste straat met één naam?

De Oudebildtdijk in de Friese gemeente Het Bildt wordt vaak de langste straat van Nederland genoemd. De straat loopt van Westhoek naar Oudebildtzijl en is volgens Google Maps in totaal 12,1 kilometer lang. Dat is best een eind inderdaad. Maar is het daarmee inderdaad de langste straat van Nederland? En meer specifiek: de langste straat die van begin tot eind dezelfde straatnaam heeft? Ik zal het maar meteen verklappen: dat is dus niet. Als je gaat zoeken naar 'langste straat van Nederland' kom je allerlei straatnamen tegen. Ik zag dat ergens iemand de Voorstraat in Dordrecht noemde, maar die is 'slechts' 1.200 meter en daarmee met afstand niet de langste. De Laan van Meerdervoort in Den Haag wordt ook vaak genoemd, maar die is met een lengte van 5.800 meter ook zeker niet de langste straat van Nederland. Hier en daar lijkt men dat door te hebben, want daar noemt men het specifiek de langste láán van Nederland. Ik vind gemakkelijke een paar straten die een stuk la

De langste straatnamen van Nederland

Wat zijn de langste straatnamen van Nederland? Ik zet deze mooie namen graag voor je op een rijtje. Om de lengte van een straatnaam te bepalen volstaat het niet om op de straatnaamborden te kijken, want soms hangen er in één straat al borden met verschillende schrijfwijzen van dezelfde naam. Het is beter om uit te gaan van de officiële schrijfwijze van de straatnaam zoals die is vastgelegd in de BAG, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Dat levert de volgende top-10 op: Ir. Mr. Dr. van Waterschoot van der Grachtstraat in Heerlen (48 tekens in totaal, 38 tekens zonder punten en spaties) Burgemeester Baron van Voerst van Lyndenstraat in Gramsbergen (46/41 tekens) Wethouder Fierman Eduard Meerburg senior kade in Katwijk (45/40 tekens) Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg (43/38 tekens) Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat in Laren (42/38 tekens) Burgemeester van Hövell tot Westerflierpad in Halfweg (42/38 tekens) Burgemeester Hoytema van

Waar ligt het geografisch middelpunt van Nederland?

Mijn zoon vroeg me waar precies het middelpunt van Nederland, want daar wil hij dan graag een keer met me naartoe. Nederland heeft aardig wat geografische middelpunten. Het is maar net hoe je definieert wat het middelpunt van een land is. Ik zet in dit verhaal een paar van die middelpunten op een rijtje - voor mijn zoon, maar natuurlijk ook voor jullie. (Voor dit verhaal kijk ik alleen naar het Europese deel van Nederland, zonder de Caribische eilanden; met die eilanden erbij ligt alles weer anders.) Uiterste punten Voordat ik een aantal middelpunten langsloop, noem ik hier eerst de geografische extremen van Nederland. Rottumerplaat - Het noordelijkst gelegen punt van Nederland ligt op Rottumerplaat. Locatie: 53.556485, 6.492520 Bad Nieuweschans - Het oostelijkste punt van Nederland ligt bij Bad Nieuweschans (Groningen). Om precies te zijn bij grenspaal 196, bij de grensovergang naar Duitsland. Locatie: 53.180299, 7.227509 Klein-Kuttingen - Het zuidelijkste punt van Nederland ligt