Doorgaan naar hoofdcontent

Een tosti zonder bord: een tostidrama in drie bedrijven

Het was zo'n fijn verhaal: een groep scholieren voerde actie om van een naamloos straatje in Den Burg de Tostilaan te maken. Ze wisten de plaatselijke politiek te overtuigen en begin deze maand werd het straatnaambordje officieel onthuld. Maar nog geen week later was het bord al weer verdwenen...

De scholieren
Al jarenlang rennen de scholieren iedere donderdag naar het huis van de vader van één van hen, die een grote schaal heerlijke tosti's voor ze klaar heeft staan. Het zijn misschien wel de lekkerste tosti's van de hele wereld. Vanaf het schoolplein rennen ze langs het gemeentehuis, over een straatje dat bij de bouw van het gemeentehuis is aangelegd. Dat straatje had nog geen naam en dus bedachten ze op een gegeven moment dat het wel toepasselijk zou zijn als dit straatje 'Tostilaan' zou gaan heten. Hun verzoek aan de gemeente werd echter afgewezen. De jongelui lieten zich niet uit het veld slaan, en ze kwamen in actie. Ze hingen een kartonnen bordje op met de naam Tostilaan erop gestift. Ze maakten een speciale Facebook-pagina en verzamelden 200 steunbetuigingen. Het tosti-initiatief kreeg zelfs aandacht in de landelijke media.

De gemeente
De gemeente reageerde wat terughoudend en wees het eerste verzoek af. Op zich wel begrijpelijk, want Tostilaan is een wat ongewone naam. Die zou de gemeente zelf vast niet bedacht hebben. Maar het initiatief is toch ook juist wel origineel en verfrissend. Toen het tosti-initiatief landelijke aandacht kreeg, ging de gemeente toch overstag. Dat ging wel op een halfslachtige manier: de gemeente gaf de scholieren weliswaar toestemming om bordjes op de hangen, maar vertelde ook dat de naam niet officieel zou worden vastgesteld. Volgens de gemeente kost het namelijk te veel tijd en geld om de naam officieel vast te stellen. En bovendien zou een officiële naam helemaal niet nodig zijn, want volgens de gemeente gaat het niet om een doorgaande weg en zijn er ook geen gebouwen die een huisnummer aan het straatje krijgen. Dat laatste is een beetje een vreemd argument, want de straat ligt gewoon in de openbare ruimte. En als een van de spurtende kinderen op weg naar zijn tosti valt en iets breekt, moet je de ambulance toch naar het goede adres kunnen sturen. Als je het doet, doe het dan goed. Maar goed, de scholieren waren al blij met de toestemming van de gemeente.

De dief
De scholieren lieten zelf twee straatnaambordjes maken. De Dorpscommissie bood aan om te helpen bij de plaatsing van de borden. Dat was nog even improviseren, want de gemaakte bordjes waren bedoeld voor bevestiging aan een muur en niet voor aan een paal. Met een wit bordje erachter was dat eenvoudig opgelost. Op dinsdagavond 9 december jl.werd de Tostilaan feestelijk geopend, met weer volop aandacht van de media. Na twee jaar lobbyen hadden de scholieren eindelijk hun Tostilaan! Om dat te vieren, waren er tosti's voor alle aanwezigen. De vreugde van de scholieren duurde echter maar kort, want nog geen week later was het straatnaambord verdwenen. Was het bord al direct een gewild verzamelobject? Was iemand bij de gemeente het er stilletjes toch niet mee eens? Of was het gewoon een baldadige actie van een dief in de nacht? Hier is het laatste woord vast nog niet over gezegd...

Reacties

Anoniem zei…
In Australië en Zuid-Afrika hebben ze ook een 'Tosti Street', dus zo raar is het niet.
Rob Essers zei…
"Volgens de gemeente kost het namelijk te veel tijd en geld om de naam officieel vast te stellen."

Wat kost zo'n raadsbesluit? Het lijkt me verstandiger om de ambtenaar te ontslaan die zoiets beweert! Dat zet meer zoden aan de dijk. In de richtlijnen van de VNG staat dat straatnamen de gehele openbare ruimte moeten beslaan. Daar hoeft het gemeentebestuur zich niets van aan te trekken, maar met het oog op de openbare orde en veiligheid is het handig als een locatie een naam heeft.

Met de Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de gemeente Texel is iets opmerkelijks aan de hand; zie http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Texel/101866/101866_1.html#. Artikel 2 telt maar twee leden. Deze zijn gelijk aan artikel 2, eerste en derde lid, uit de modelverordening van de VNG.
In het spoorloos verdwenen artikel 2, tweede lid, had volgend de modelverordening moeten staan:

"2. Het college kent per woonplaats namen toe aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke gebouwen en bouwwerken."

In de artikelsgewijze toelichting is bij artikel 2 de toelichting uit de modelverordening overgenomen. Daarin worden het 1e, 2e en 3e lid toegelicht. Het vaststellen van een behoorlijke verordening was blijkbaar teveel moeite.

De bevoegdheid om namen toe te kennen aan delen van de openbare ruimte is niet overgedragen aan het college. Burgemeester en wethouders van de gemeente Texel zijn niet bevoegd om namen toe te kennen aan delen van de openbare ruimte. Dat is de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Rob Essers zei…
voortschrijdend inzicht
De Raad van de gemeente Texel heeft er op 2 november 2010 bewust voor gekozen straatnaamgeving niet te delegeren aan het college. In plaats van "college" te vervangen door "gemeenteraad" is artikel 2, tweede lid, uit de Verordening naamgeving en nummering (adressen) geschrapt. Op andere plaatsen is verzuimd de verordening aan te passen. Volgens artikel 4, eerste lid, worden de "door het college toegekende namen (...) blijvend zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht" (artikel 4, eerste lid).

raadsbesluit
Op 18 juni 2014 stond de 'Naamgeving straat tussen gemeentehuis en StayOkay' op de raadsagenda. Het raadsvoorstel luidde:

"Te besluiten om, naar aanleiding van het burgerinitiatief voor het geven van de naam 'Tostilaan' aan de verbindingsweg tussen de Slingerweg en de Haffelderweg tussen het gemeentehuis en de StayOkay, geen formeel straatnaambesluit te nemen, maar het college te verzoeken de initiatiefnemers toe te staan een straatnaambord te plaatsen, conform de wijze van handelen van de gemeente in 2011 ten aanzien van de naamgeving van de zogeheten gloppen."

Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. De gemeenteraad heeft dus besloten om de naam niet formeel vast te stellen. Het verzoek aan het college om wel een straatnaambord toe te staan, kan ik niet plaatsen. Op grond waarvan zou het college mogen bepalen dat de initiatiefnemers blijvend zichtbaar een staatnaambord mogen ophangen?

In het verslag van de raadsvergadering staat en 'fraaie' reactie op het raadsbesluit: "Wethouder HERCULES merkt naar aanleiding van dit punt aan dat blijkt dat politiek ertoe doet; het begint met een straatnaam en eindigt bij verandering van de wereld." Inderdaad... je kunt jongeren niet vroeg genoeg leren dat ze niet serieus genomen worden!
Dinx zei…
Het is inderdaad een vreemd besluit, Rob. Door je reactie zou ik bijna denken dat jij dat bordje gestolen hebt! ;-)
Rob van der Meer zei…
hallo is er al een nieuw bord geplaatst? als tosti producent ben ik hier erg benieuwd naar.

rob van der meer
Vleems Food

Populaire posts van deze blog

Wat is in Nederland de langste straat met één naam?

De Oudebildtdijk in de Friese gemeente Het Bildt wordt vaak de langste straat van Nederland genoemd. De straat loopt van Westhoek naar Oudebildtzijl en is volgens Google Maps in totaal 12,1 kilometer lang. Dat is best een eind inderdaad. Maar is het daarmee inderdaad de langste straat van Nederland? En meer specifiek: de langste straat die van begin tot eind dezelfde straatnaam heeft? Ik zal het maar meteen verklappen: dat is dus niet. Als je gaat zoeken naar 'langste straat van Nederland' kom je allerlei straatnamen tegen. Ik zag dat ergens iemand de Voorstraat in Dordrecht noemde, maar die is 'slechts' 1.200 meter en daarmee met afstand niet de langste. De Laan van Meerdervoort in Den Haag wordt ook vaak genoemd, maar die is met een lengte van 5.800 meter ook zeker niet de langste straat van Nederland. Hier en daar lijkt men dat door te hebben, want daar noemt men het specifiek de langste láán van Nederland. Ik vind gemakkelijke een paar straten die een stuk la

Van Nummer naar Klokhúsdyk - over Nederlandse plaatsen die maar één straatnaam hebben

In een stad waar regelmatig nieuwe buurten en wijken worden gebouwd, kun je af en toe helemaal los gaan bij het vaststellen van nieuwe straatnamen. Maar stel dat je een plaats hebt met maar één straat, wat voor naam geef je die dan? Noem je die straat gewoon naar de plaats zelf, naar iets uit de omgeving of misschien naar iemand die je leuk vindt? Denk goed na, want je mag dus maar één ding kiezen... Dat soort dingen vraag ik me dus soms af. Het is makkelijk om er antwoorden bij te vinden, want in de BAG staan maar 24 woonplaatsen waarvoor officieel niet meer dan één straatnaam is geregistreerd. Daarvan liggen er vijftien in Friesland, zes in Drenthe en ook eentje in Groningen, Noord-Holland en Utrecht. Ik vond in deze plaatsen zes verschillende soorten straatnamen. Vererving - In 1e Exloërmond, Balloërveld, Eleveld, Geelbroek, Oranje, Húns, Leons, Oudezijl, Noordeinde en Ossenwaard heet de enige straat gewoon precies net zoals de plaats. Daar heten de straten dus ook 1e Exloërmond, B

Wat is de echte Monopoly-stad van Nederland? En waar ligt Ons Dorp?

Een tijd geleden heb ik al eens uitgelegd wie de straatnamen heeft gekozen voor het Nederlandse Monopoly-spel. De Nederlandse editie van het spel was de eerste waarin straatnamen uit verschillende steden werden gebruikt. Dus vroeg ik me af: is er misschien toch één stad te vinden die al die straatnamen heeft? Dan zouden ze daar mooi hun geheel eigen editie van het spel kunnen maken. Tijdens die zoektocht diende nog een tweede vraag zich aan: waar ligt Ons Dorp? Laten we eerst eens even kijken hoe bijzonder die straatnamen uit het Monopoly-spel eigenlijk zijn. In de top-10 met straatnamen die in het Nederland het meest voorkomen, staat één straat uit Monopoly: de Dorpsstraat . Die komt in Nederland 315 keer voor, van Aalsmeer tot Zwolle. De Brink komt 67 keer voor, van Almelo tot Zuidwolde. Op 43 plaatsen ligt een Steenstraat , van Alphen aan den Rijn tot in Zwolle. Dan komen we bij een bijzonder geval: de Houtstraat komt 32 keer voor in Nederland (van Almere tot Wolvega), maar vreemd

De hoge heren van Hoogerheide - op zoek naar de grootste plaats in Nederland waar niet één straat naar een vrouw genoemd is

De laatste jaren wordt er veel gesproken over de man/vrouw-verdeling in straatnamenland. Van alle straten die naar personen genoemd zijn, is een grote meerderheid naar mannen genoemd en dat is natuurlijk niet eerlijk. Met moties en petities krijgen gemeentes de opdracht om meer straten naar vrouwen te noemen. Dat riep bij mij de vraag op: wat is de grootste plaats in Nederland waar nog steeds niet één straat naar een vrouw genoemd is? Zoektocht Nederland heeft ruim 2.000 plaatsen met in totaal ongeveer 250.000 straatnamen. Het is ondoenlijk om die plaatsen stuk voor stuk langs te gaan om te kijken of er ergens toch in ieder geval één straat naar een vrouw genoemd is. Om te beginnen heb ik alle plaatsen met minder dan 150 straatnamen van de lijst verwijderd - je moet ergens een streep trekken. Zo hield ik nog 398 plaatsen over. Vervolgens heb ik alle plaatsen uit te lijst verwijderd waar een straat naar Wilhelmina, Juliana of Beatrix genoemd is. Dat zijn de meest vernoemde vrouwen in Ne