maandag 26 april 2010

Parkeerproblemen

In Deventer heeft het hofje tussen de Verzetslaan en de Pikeursbaan onlangs een straatnaam gekregen. Het heet voortaan officieel 'Pikeursplaats'. In het hofje zijn een aantal parkeerplaatsen. Doordat een officiële naam tot voor kort ontbrak, konden een aantal foutparkeerders met succes hun parkeerbonnen aanvechten. En dat de bedoeling natuurlijk niet wezen.

Onduidelijk is hoe de zaak aan het rollen is gekomen. Mogelijk waren een of meer foutparkeerders uitgeslapen types en constateerden zij dat de bekeuring was uitgeschreven voor parkeren op de 'Pikeurshof'. Dat is de naam die het hofje in de volksmond heeft en die ook op enkele borden met de bekende grote blauwe 'P' bij het hofje voorkomt. Die officieuze naam staat trouwens ook op veel stadskaarten van Deventer. Maar het is geen officiële straatnaam en kennelijk hebben mensen die ter plekke een bon hadden gekregen dat ontdekt.

De parkeerbonnen waren wel terecht uitgeschreven want er geldt een betaald parkeren-regime, aldus de gemeente. Ter plekke zijn parkeerautomaten en aanduidingen dat er niet vrij geparkeerd mag worden.

,,Maar alleen al het feit dat die parkeerplaats geen officiële straatnaam had en 'Pikeurshof' niet voorkwam in het officiële straatnaamregister, bleek voldoende grond te zijn om met succes de parkeerboetes aan te vechten'', aldus de gemeente. De gemeente kan niet aangeven in hoeveel gevallen de boete niet kon worden geïnd.

Bron: De Stentor

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...